CHIRMED

Home GO TO BRAND 2019

GO TO BRAND 2019

Tytuł projektu: Promocja i internacjonalizacja marki produktowej CHIRMED na arenie międzynarodowej branży sprzętu medycznego.

Okres realizacji projektu: 08.04.2019-31.12.2020

Cel projektu i planowane efekty: Celem eksportu firmy jest promocja produktu oraz wizerunku firmy na rynkach zagranicznych a także uniezależnienie się od wahań popytu na rynku krajowym, a co za tym idzie zmniejszenie ryzyka spadku sprzedaży dzięki jej dywersyfikacji.
Celem firmy jest również wzrost zysków oraz dalszy rozwój przez lepsze identyfikowanie potrzeb klientów i elastyczne reagowanie na nie oraz przez poszerzenie kontaktów handlowych.
Cel projektu jest zgodny z celem szczegółowym osi III PO IR to jest ze zwiększeniem poziomu umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw i celem poddziałania 3.3 a więc  prowadzić będzie do wzrostu konkurencyjności polskich firm.

Działanie PO IR 3.3.3 Go to Brand

Wartość projektu: 206 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 123 600,00 PLN

Live Chat
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /usr/home/chirmedf/domains/chirmed.pl/public_html/wp-content/themes/chirmed/functions.php on line 259 Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /usr/home/chirmedf/domains/chirmed.pl/public_html/wp-content/themes/chirmed/functions.php on line 262 Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /usr/home/chirmedf/domains/chirmed.pl/public_html/wp-content/themes/chirmed/functions.php on line 266 Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /usr/home/chirmedf/domains/chirmed.pl/public_html/wp-content/themes/chirmed/functions.php on line 269 Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /usr/home/chirmedf/domains/chirmed.pl/public_html/wp-content/themes/chirmed/functions.php on line 259 Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /usr/home/chirmedf/domains/chirmed.pl/public_html/wp-content/themes/chirmed/functions.php on line 262 Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /usr/home/chirmedf/domains/chirmed.pl/public_html/wp-content/themes/chirmed/functions.php on line 266 Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /usr/home/chirmedf/domains/chirmed.pl/public_html/wp-content/themes/chirmed/functions.php on line 269