CHIRMED

Home POIR- Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

POIR- Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Fabryki Narzędzi Medycznych CHIRMED MARCIN DYNER.
Projekt umożliwi kontynuacje działalności przedsiębiorstwa, oraz zapewni utrzymanie zatrudnienia pracowników na obecnym poziomie. Środki obrotowe pozwolą na kontynuację prac B+R w ramach międzynarodowych projektów M-ERA.NET Call 2019 i M-ERA.NET Call 2020. Prace badawcze prowadzone we własnym oddziale badawczym pozwolą na udoskonalenie technologiczne produkcji. Bieżąca produkcja narzędzi i wyrobów medycznych zapewnia nieprzerwaną pracę głównych odbiorców tj. klinik i szpitali specjalistycznych na terenie całego kraju, co w obecnej sytuacji pandemii jest szczególnie ważne.

Okres realizacji projektu: 01.07.2020-30.09.2020

Działanie POIR 3.3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Wartość projektu: 250 643,10 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 250 643,10 PLN

Live Chat