Szyny stomatologiczne

Szyny stomatologiczne

W ramach tej kategorii oferujemy szyny stomatologiczne do stabilizacji odłamów kostnych w złamaniach szczęki i żuchwy. Leczenie polega na ustawieniu odłamów kostnych w linii złamania, założeniu szyny oraz unieruchomieniu odłamów kostnych w celu uzyskania prawidłowej okluzji.

W ramach tej kategorii oferujemy:

  • szyny standardowe w odcinkach– z zaczepami od 4 do 24
  • szyny standardowe w rolkach 1-metrowych (Szyna model Erich)

Szyna Ericha (EAB)uważana jest jedna z najczęściej stosowanych metod miedzyszczękowej stabilizacji złamań twarzoczaszki

Mocowanie szyny stomatologicznej odbywa się za pomocą ligatury metalowej (drutu ligaturowego). Kształt haczyków umożliwia łatwe i szybkie założenia ligatury metalowej. Ligatura zakładana jest w ten sposób, że obejmuje szyjkę zęba od strony podniebienia i równocześnie szynę stomatologiczną z haczykami od strony przedsionka jamy ustnej, przy czym końce drutu są krzyżowane a następnie skręcone. Czynność te powtarza się przy wszystkich zębach tworzących łuk zębowy.

  • Szyny stomatologiczne z drutu o średnicy 1mm, alternatywa dla szyn standardowych w odcinkach z 4 do 9 zaczepami

Szyny sprzedawane są w parach (szyna górna i dolna). Szyna wykonana jest ze specjalnego gatunku stali nierdzewnej, co gwarantuje wysoką odporność na korozję podczas długotrwałego procesu leczenia. Szyna ze względu na swoją elastyczność może być formowana i mocowana za pomocą drutu stomatologicznego miękkiego. Szyna Ericha jest jedną z najbardziej popularnych metod stabilizacji międzyosiowej w załamaniach szczękowo- twarzowych. Do mocowania szyn używane są sprzedawane przez nas druty ligaturowe o średnicach od 0,3 mm do 0,5 mm.

W ramach tej kategorii oferujemy szyny stomatologiczne do stabilizacji odłamów kostnych w złamaniach szczęki i żuchwy. Leczenie polega na ustawieniu odłamów kostnych w linii złamania, założeniu szyny oraz unieruchomieniu odłamów kostnych w celu uzyskania prawidłowej okluzji.

W ramach tej kategorii oferujemy:

  • szyny standardowe w odcinkach– z zaczepami od 4 do 24
  • szyny standardowe w rolkach 1-metrowych (Szyna model Erich)

Szyna Ericha (EAB)uważana jest jedna z najczęściej stosowanych metod miedzyszczękowej stabilizacji złamań twarzoczaszki

Mocowanie szyny stomatologicznej odbywa się za pomocą ligatury metalowej (drutu ligaturowego). Kształt haczyków umożliwia łatwe i szybkie założenia ligatury metalowej. Ligatura zakładana jest w ten sposób, że obejmuje szyjkę zęba od strony podniebienia i równocześnie szynę stomatologiczną z haczykami od strony przedsionka jamy ustnej, przy czym końce drutu są krzyżowane a następnie skręcone. Czynność te powtarza się przy wszystkich zębach tworzących łuk zębowy.

  • Szyny stomatologiczne z drutu o średnicy 1mm, alternatywa dla szyn standardowych w odcinkach z 4 do 9 zaczepami

Szyny sprzedawane są w parach (szyna górna i dolna). Szyna wykonana jest ze specjalnego gatunku stali nierdzewnej, co gwarantuje wysoką odporność na korozję podczas długotrwałego procesu leczenia. Szyna ze względu na swoją elastyczność może być formowana i mocowana za pomocą drutu stomatologicznego miękkiego. Szyna Ericha jest jedną z najbardziej popularnych metod stabilizacji międzyosiowej w załamaniach szczękowo- twarzowych. Do mocowania szyn używane są sprzedawane przez nas druty ligaturowe o średnicach od 0,3 mm do 0,5 mm.

W ramach tej kategorii oferujemy szyny stomatologiczne do stabilizacji odłamów kostnych w złamaniach szczęki i żuchwy. Leczenie polega na ustawieniu odłamów kostnych w linii ...

Wyświetlanie wszystkich wyników: 11

Live Chat