Projekty unijne

Innolot

Home Projekty unijne Badania, rozwój i innowacje

Fabryka Narzędzi Medycznych CHIRMED Marcin Dyner realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Opracowanie prototypowych narzędzi medycznych wykonanych z tytanu do operacji mikrochirurgicznych

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności B+R i innowacyjności firmy do czerwca 2020 poprzez realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz komercjalizację ich wyników, których efektem będą 4 rodzaje innowacyjnych narzędzi tnących wykorzystywanych w mikrochirurgii.

Efekty projektu to wdrożenie na rynek 4 innowacyjnych narzędzi tnących tkanki, min. 1 zgłoszenie patentowe/wzór użytkowy, zwiększ nakładów na prace B+R o min. 20%, zwiększenie eksportu o min. 2%, wzrost konkurencyjności firmy, transfer wiedzy i technologii w wyniku intensyfikacji współpracy z  jednostkami B+R.

Wartość projektu: 1 547 040,73 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 955 706,01 PLN

Live Chat