Projekty unijne

Innolot

Home Projekty unijne SPD bioTribo Zapytanie ofertowe 2017

Zapytanie ofertowe nr 1/07/2017 dotyczące zakupu autoklawu w ramach projektu SPD bioTribo

Ogloszenie o zamowieniu 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [pdf, 200 KB], 05 Lipiec 2017 godz. 22:00

…………………………………………………………………………………………………………………………………
Formularz ofertowy

Zalacznik nr 1 [pdf, 1 MB ], 05 Lipiec 2017 godz. 22:00

Zalacznik nr 2 [doc, 190 KB], 05 Lipiec 2017 godz. 22:00 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Wyniki zapytania 1/07/2017 z dnia 16.07.2017 godz. 20:00 

Live Chat