Projekty unijne

Innolot

Home Projekty unijne SPD bioTribo Zapytanie ofertowe 2018

Zapytanie ofertowe 2018

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 dotyczące zakupu autoklawu w ramach projektu SPD bioTribo

Ogloszenie o zamowieniu 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [pdf, 200 KB], 21 Maj 2018 godz. 08:00

…………………………………………………………………………………………………………………………………
Formularz ofertowy

Zalacznik nr 1 [pdf, 1 MB ],  21 Maj 2018 godz. 08:00

Zalacznik nr 2 [doc, 190 KB], 21 Maj 2018 godz. 08:00

…………………………………………………………………………………………………………………………………
Wyniki zapytania 1/2018 z dnia 24.05.2018 godz. 20:00 

Live Chat