Eskawatory stomatologiczne (wydrążacze stomatologiczne)

HomeNarzędzia stomatologiczneEskawatory stomatologiczne (wydrążacze stomatologiczne)

Eskawatory stomatologiczne (wydrążacze stomatologiczne)

Ekskawator stomatologiczny (inaczej wydrążacz stomatologiczny) to narzędzie stomatologiczne do ręcznego usuwania zębiny w trakcie zabiegów, nadmiaru podkładu oraz wypełnienia czasowego u pacjentów.

Oferujemy ekskawatory na uchwycie okrągłym, dwustronne, z szerokościami części pracujących od 1,3 do 3,0, obustronnie jednakowej wielkości, bądź obustronnie o różnej wielkości (model LUKAS).

Łyżeczki ekskawatora są zaokrąglone, podłużne i spłaszczone. Pozwala to zminimalizować traumatyczne dla pacjenta odczucia w trakcie zabiegu.

Jeżeli to możliwe, korzystanie z ręcznego sposobu leczenia może być dla pacjenta mniej bolesne w porównaniu z zabiegiem wykonywanym z wykorzystaniem narzędzi mechanicznych.

Wysoka jakość wykonania ekskawatora oraz wykorzystane materiały gwarantują funkcjonalność, wytrzymałość oraz wysoką odporność na korozję w warunkach użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji. Okrągły uchwyt antypoślizgowy umożliwia precyzyjną pracę podczas zabiegu. Produkt przeznaczony jest  do wielokrotnego użytku po uprzednim myciu, dezynfekcji i sterylizacji.

Podczas użytkowania ekskawatora należy ściśle przestrzegać instrukcji użytkowania dołączonej do wyrobu, która zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzia. Szczególnie ważne jest aby bezpośrednio po zabiegu usunąć pozostałości zębiny oraz materiałów stosowanych w stomatologii np. materiałów wypełniających lub kwaśnych preparatów do usuwania cementu, gdyż w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo ich stwardnienia lub korozji.

Ekskawator należy przed użyciem sprawdzić pod kątem  braku uszkodzeń mechanicznych takich jak pęknięcia, wgniecenia, odkształcenia, wyszczerbienia, rdzawe naloty, ślady korozji.

Ostrożne i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie ekskawatora zmniejsza ryzyko uszkodzenia wyrobu i wydłuża jego żywotność.

Narzędzie należy wykluczyć z ponownego użytkowania, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono jakąkolwiek z w/w wad.

Wszelkie pytania odnośnie dalszego stosowania, napraw, konserwacji należy kierować do producenta. Nie należy samodzielnie naprawiać narzędzi.

Ekskawator stomatologiczny może być również stosowany jako narzędzie kosmetyczne i podologiczne (ekskawator kosmetyczny) do oczyszczania wałów paznokciowych podczas zabiegów z wrastającymi paznokciami oraz do nakładania i formowania mas do rekonstrukcji paznokci.

Ekskawator jako narzędzie kosmetyczne może być stosowany zarówno w gabinetach kosmetycznych jak i w warunkach domowych (po uprzednim zdezynfekowaniu).

Ekskawator stomatologiczny (inaczej wydrążacz stomatologiczny) to narzędzie stomatologiczne do ręcznego usuwania zębiny w trakcie zabiegów, nadmiaru podkładu oraz wypełnienia czasowego u pacjentów.

Oferujemy ekskawatory na uchwycie okrągłym, dwustronne, z szerokościami części pracujących od 1,3 do 3,0, obustronnie jednakowej wielkości, bądź obustronnie o różnej wielkości (model LUKAS).

Łyżeczki ekskawatora są zaokrąglone, podłużne i spłaszczone. Pozwala to zminimalizować traumatyczne dla pacjenta odczucia w trakcie zabiegu.

Jeżeli to możliwe, korzystanie z ręcznego sposobu leczenia może być dla pacjenta mniej bolesne w porównaniu z zabiegiem wykonywanym z wykorzystaniem narzędzi mechanicznych.

Wysoka jakość wykonania ekskawatora oraz wykorzystane materiały gwarantują funkcjonalność, wytrzymałość oraz wysoką odporność na korozję w warunkach użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji. Okrągły uchwyt antypoślizgowy umożliwia precyzyjną pracę podczas zabiegu. Produkt przeznaczony jest  do wielokrotnego użytku po uprzednim myciu, dezynfekcji i sterylizacji.

Podczas użytkowania ekskawatora należy ściśle przestrzegać instrukcji użytkowania dołączonej do wyrobu, która zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzia. Szczególnie ważne jest aby bezpośrednio po zabiegu usunąć pozostałości zębiny oraz materiałów stosowanych w stomatologii np. materiałów wypełniających lub kwaśnych preparatów do usuwania cementu, gdyż w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo ich stwardnienia lub korozji.

Ekskawator należy przed użyciem sprawdzić pod kątem  braku uszkodzeń mechanicznych takich jak pęknięcia, wgniecenia, odkształcenia, wyszczerbienia, rdzawe naloty, ślady korozji.

Ostrożne i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie ekskawatora zmniejsza ryzyko uszkodzenia wyrobu i wydłuża jego żywotność.

Narzędzie należy wykluczyć z ponownego użytkowania, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono jakąkolwiek z w/w wad.

Wszelkie pytania odnośnie dalszego stosowania, napraw, konserwacji należy kierować do producenta. Nie należy samodzielnie naprawiać narzędzi.

Ekskawator stomatologiczny może być również stosowany jako narzędzie kosmetyczne i podologiczne (ekskawator kosmetyczny) do oczyszczania wałów paznokciowych podczas zabiegów z wrastającymi paznokciami oraz do nakładania i formowania mas do rekonstrukcji paznokci.

Ekskawator jako narzędzie kosmetyczne może być stosowany zarówno w gabinetach kosmetycznych jak i w warunkach domowych (po uprzednim zdezynfekowaniu).

Ekskawator stomatologiczny (inaczej wydrążacz stomatologiczny) to narzędzie stomatologiczne do ręcznego usuwania zębiny w trakcie zabiegów, nadmiaru podkładu oraz wypełnienia czasowego u ...

Wyświetlanie wszystkich wyników: 9

Live Chat
Skip to content