Projekty unijne

Innolot

Fabryka Narzędzi Medycznych CHIRMED Marcin Dyner wraz z:
liderem Polskimi Zakładami Lotniczymi Sp. z o.o. ,
partnerem naukowym Politechniką Częstochowską
oraz partnerem przemysłowym firmą P.P.U.H. BRYK Witold Bryk

W ramach Programu Innolot realizują projekt:

“Zaawansowane techniki wytwarzania elementów struktury płatowca przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii FSW”

Współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego DOTACJE NA INNOWACJE W grudniu 2013 została zawarta umowa o dofinansowanie projektu “Zaawansowane techniki wytwarzania elementów struktury płatowca przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii FSW” Projekt realizowany jest w ramach działania 1.5 Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Umowa została zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucją Wdrażającą. Projekt Realizowany w latach 2013-2018. Celem realizowanego projektu jest opracowanie istotnej w przemyśle lotniczym technologii łączenia struktur lotniczych przy wykorzystaniu innowacyjnej metody łączenia jaką jest zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem (FSW) poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych. Zastosowanie nowej technologii pozwoli na wyeliminowanie lub ograniczenie dotychczas stosowanych technik wytwarzania. Korzyści wynikające z wdrożenia to zmniejszenie kosztów produkcji i skrócenie czasów cykli montażowych, zmniejszenie wagi oraz redukcja hałasu i drgań.

 

www.nbcr.gov.pl

unnamed

Live Chat

Informujemy, że treści prezentowane na niniejszej stronie internetowej przeznaczone są wyłącznie dla Użytkowników Profesjonalnych w zakresie wyrobów medycznych, tzn. w szczególności osób wykonujących zawód medyczny lub w inny sposób związanych zawodowo z branżą medyczną, np. prowadzących obrót wyrobami medycznymi.

Skip to content