CHIRMED

Home Projekty unijne GO TO BRAND 2020

GO TO BRAND 2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie FE_POIR_poziom_pl-1_rgb-1024x120.jpg

Tytuł projektu: promocja marki produktowej CHIRMED na rynkach międzynarodowych

Wynikiem realizacji projektu będzie dalsze zwiększenie rozpoznawalności marki CHIRMED na rynkach zagranicznych.

Prowadzić to będzie, do pozyskania nowych klientów, zwiększenia sprzedaży i zwiększenia wartości marki produktowej.

Celem eksportu firmy jest promocja produktu oraz wizerunku firmy na rynkach zagranicznych a także uniezależnienie się od wahań popytu na rynku krajowym, a co za tym idzie zmniejszenie ryzyka spadku sprzedaży dzięki jej dywersyfikacji.

Celem firmy jest również wzrost zysków oraz dalszy rozwój przez lepsze identyfikowanie potrzeb klientów i elastyczne reagowanie na nie.

Cel projektu jest zgodny z celem szczegółowym osi III PO IR to jest ze zwiększeniem poziomu umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw i celem poddziałania 3.3.3 a więc prowadzić będzie do wzrostu konkurencyjności polskich firm.

Okres realizacji projektu: 12.03.2020-30.06.2022

Działanie PO IR 3.3.3 Go to Brand

Wartość projektu: 408 200,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 244 920,00 PLN

Live Chat

Informujemy, że treści prezentowane na niniejszej stronie internetowej przeznaczone są wyłącznie dla Użytkowników Profesjonalnych w zakresie wyrobów medycznych, tzn. w szczególności osób wykonujących zawód medyczny lub w inny sposób związanych zawodowo z branżą medyczną, np. prowadzących obrót wyrobami medycznymi.

Skip to content