Raspatory

Raspatory

Oferujemy raspatory stomatologiczne dwustronne, standardowe, w różnych rozmiarach oraz raspatory typu MOLT i BUSER z szerokościami części roboczych od 2 do 5 mm.

Wysoka jakość wykonania oraz wykorzystane materiały gwarantują funkcjonalność, wytrzymałość oraz wysoką odporność na korozję w warunkach użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji. Raspator może być wykorzystywany w zabiegach chirurgii stomatologicznej do oddzielana okostnej oraz tkanek miękkich od kości. Specjalna antypoślizgowa powierzchnia uchwytu ułatwia pewne operowanie narzędziem. Raspator przeznaczony jest do wielokrotnego użytku po uprzednim myciu, dezynfekcji i sterylizacji.

Podczas użytkowania raspatora należy ściśle przestrzegać instrukcji użytkowania dołączonej do wyrobu, która zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzia.
Raspatory należy przed użyciem sprawdzić pod kątem braku uszkodzeń mechanicznych takich jak pęknięcia, wgniecenia, odkształcenia, wyszczerbienia, rdzawe naloty, ślady korozji.
Ostrożne i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie raspatora zmniejsza ryzyko uszkodzenia wyrobu i wydłuża jego żywotność.
Narzędzie należy wykluczyć z ponownego użytkowania, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono jakąkolwiek z w/w wad.
Wszelkie pytania odnośnie dalszego stosowania, napraw, konserwacji należy kierować do producenta. Nie należy samodzielnie naprawiać narzędzi.

Raspator może być również stosowany w kosmetyce oraz podologii do usuwania skórek paznokci, wałów paznokciowych oraz do formowania i nakładania mas do formowania paznokci.
Raspator stomatologiczny może być również używany w chirurgii kostnej do oddzielania okostnej od kości.

Oferujemy raspatory stomatologiczne dwustronne, standardowe, w różnych rozmiarach oraz raspatory typu MOLT i BUSER z szerokościami części roboczych od 2 do 5 mm.

Wysoka jakość wykonania oraz wykorzystane materiały gwarantują funkcjonalność, wytrzymałość oraz wysoką odporność na korozję w warunkach użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji. Raspator może być wykorzystywany w zabiegach chirurgii stomatologicznej do oddzielana okostnej oraz tkanek miękkich od kości. Specjalna antypoślizgowa powierzchnia uchwytu ułatwia pewne operowanie narzędziem. Raspator przeznaczony jest do wielokrotnego użytku po uprzednim myciu, dezynfekcji i sterylizacji.

Podczas użytkowania raspatora należy ściśle przestrzegać instrukcji użytkowania dołączonej do wyrobu, która zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzia.
Raspatory należy przed użyciem sprawdzić pod kątem braku uszkodzeń mechanicznych takich jak pęknięcia, wgniecenia, odkształcenia, wyszczerbienia, rdzawe naloty, ślady korozji.
Ostrożne i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie raspatora zmniejsza ryzyko uszkodzenia wyrobu i wydłuża jego żywotność.
Narzędzie należy wykluczyć z ponownego użytkowania, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono jakąkolwiek z w/w wad.
Wszelkie pytania odnośnie dalszego stosowania, napraw, konserwacji należy kierować do producenta. Nie należy samodzielnie naprawiać narzędzi.

Raspator może być również stosowany w kosmetyce oraz podologii do usuwania skórek paznokci, wałów paznokciowych oraz do formowania i nakładania mas do formowania paznokci.
Raspator stomatologiczny może być również używany w chirurgii kostnej do oddzielania okostnej od kości.

Oferujemy raspatory stomatologiczne dwustronne, standardowe, w różnych rozmiarach oraz raspatory typu MOLT i BUSER z szerokościami części roboczych od 2 do 5 mm. Wysoka jakość wykonania oraz ...

Wyświetlanie wszystkich wyników: 10

Live Chat
Skip to content