Rodzaje dźwigni stomatologicznych

Rodzaje dźwigni stomatologicznych

Jednymi z narzędzi niezbędnych do przyjemnej i efektywnej pracy gabinetu stomatologicznego są dźwignie stomatologiczne. Dźwignie działają na zasadzie klina, który powstaje po włożeniu ostrza pomiędzy korzeń, a ścianę zębodołu. Pozwala to na poluzowanie tkanki otaczającej ząb. Dźwignie można sterylizować w sterylizatorze, są wielokrotnego użytku. Zabiegi z użyciem narzędzi w większości przypadków wymaga użycia znieczuleń stomatologicznych.

Podstawowy podział to dźwignie:

1. proste (Beina, Bertena)

2. boczne (Wintera)

  1. Dźwignie proste (Beina, Bertena) mogą mieć dziób płaski lub zaokrąglony, zazwyczaj używane są do zębów górnych, za ich pomocą można przerwać więzadło okrężne.

Dźwignia prosta Beina:

Rodzaje dźwigni stomatologicznych

Zastosowanie dźwigni prostej (Beina, Bertena):

-usuwanie zębów w szczęce i żuchwie

-usuwanie korzeni w szczęce i żuchwie

-wyważanie trzecich zębów trzonowych w szczęce i żuchwie przed użyciem kleszczy

-rozdzielanie korzeni zębów wielokorzeniowych

-przerywanie więzadła okrężnego zębów w szczęce i żuchwie

-w przypadkach zwichnięcia zęba

2. Dźwignia boczna (Wintera):

Rodzaje dźwigni stomatologicznych

Zastosowanie dźwigni bocznej (Wintera):

-usuwanie pojedynczych korzeni zębów dolnych wielokorzeniowych przy usuniętym jednym korzeniu, ale zachowanej masywnej przegrodzie międzykorzeniowej.

Inne rodzaje dźwigni stomatologicznych:

  1. Dźwignia stomatologiczna Flohr
  2. Dźwignia stomatologiczna Heidbrink
  3. Dźwignia stomatologiczna Lindo Levian
  4. Dźwignia stomatologiczna Luksator
  1. Dźwignia stomatologiczna Flohr:
Rodzaje dźwigni stomatologicznych

Wyprofilowanie części pracującej pozwala na sprawne przeprowadzanie zabiegów przy redukcji ryzyka uszkodzenia tkanek otaczających i kości wyrostka zębowego.

2. Dźwignia stomatologiczna Heindbrink:

Rodzaje dźwigni stomatologicznych

Służy do ekstrakcji apeksów. Odpowiednio zagięte i wyprofilowane końcówki dźwigni ułatwiają usunięcie pozostałości korzenia.

3. Dźwignia stomatologiczna Lindo Levian:

Rodzaje dźwigni stomatologicznych

Składa się z ząbkowanej końcówki mającej postać łyżeczki. Wykonując ruch obrotowy ząbkowanej części pracującej, umieszczonej pomiędzy zębodołem a korzeniem pozwala na łatwe wydobycie zęba.

Dzięki ząbkowanym końcówkom narzędzie zapewnienia sprawną ekstrakcję słabo osadzonych zębów lub korzeni eliminując potrzebę użycia jakiejkolwiek innych dźwigni korzeniowych.

4. Dźwignia stomatologiczna Luksator:

Rodzaje dźwigni stomatologicznych

Zakończone są płaskim ostrzem. Narzędzie wprowadza się w kieszonkę dziąsłową i pod odpowiednim kątem do powierzchni korzenia. Luksator stomatologiczny jest ostrym narzędziem z mniej wklęsłym i cieńszym ostrzem niż dźwignie stomatologiczne. Luksatorem należy poszerzyć zębodół. Po tej czynności ostatni element pracy to ekstrakcja zęba przy pomocy kleszczy. Przeznaczony jest również do przecinania włókien Sharpeya w okolicach więzadła ozębnego i poluzowania zęba przed ekstrakcją.

Trzeba pamiętać, że luksator jest narzędziem bardziej delikatnym niż dźwignia stomatologiczna, dlatego nie należy nią podważać ani wyważać, ponieważ może ulec zniszczeniu.