Udział w programie studiów dualnych wspólnie z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

Udział w programie studiów dualnych wspólnie z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

Studia dualne to nowoczesny model studiów efektywnie wiążący naukę w Uniwersytecie i pracę zawodową. Dzięki studiom dualnym student jednocześnie zdobywa wykształcenie wyższe oraz praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej.

W Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie od roku akademickiego 2019/2020 dzięki wsparciu z Funduszu Europejskiego Wiedza Edukacja Rozwój, we współpracy z naszą firmą realizowany jest kierunek studiów:

Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały