CHIRMED

Home UE Projects POIR- Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
image-1

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Fabryki Narzędzi Medycznych CHIRMED MARCIN DYNER.
Projekt umożliwi kontynuacje działalności przedsiębiorstwa, oraz zapewni utrzymanie zatrudnienia pracowników na obecnym poziomie. Środki obrotowe pozwolą na kontynuację prac B+R w ramach międzynarodowych projektów M-ERA.NET Call 2019 i M-ERA.NET Call 2020. Prace badawcze prowadzone we własnym oddziale badawczym pozwolą na udoskonalenie technologiczne produkcji. Bieżąca produkcja narzędzi i wyrobów medycznych zapewnia nieprzerwaną pracę głównych odbiorców tj. klinik i szpitali specjalistycznych na terenie całego kraju, co w obecnej sytuacji pandemii jest szczególnie ważne.

Okres realizacji projektu: 01.07.2020-30.09.2020

Działanie POIR 3.3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Wartość projektu: 250 643,10 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 250 643,10 PLN

Live Chat

The content presented on this website is intended only for Professional Users in the field of medical devices. Especially individuals practicing in the medical profession or otherwise professionally associated with the medical industry - such as distribution of medical devices.

Skip to content