Łyżeczki kostne

Łyżeczki kostne

W tej kategorii  oferujemy następujące produkty:

  • Łyżeczka kostna typu VOLKMANN – dwustronna łyżeczka kostna o płaskiej rękojeści i o długości całkowitej 160 mm i 5 rozmiarach końcówek roboczych: 2,5 i 2mm; 3,5 i 3 mm; 4,5 i 5 mm; 5,5 i 6,5 mm; 7 i 7,5 mm. Łyżeczka powszechnie stosowana w zabiegach ortopedycznych i neurochirurgicznych, służy do zeskrobywania tkanki i kości z kręgosłupa, kości i stawów, usuwana odłamków kostnych, w stomatologii stosowana często jako łyżeczka zębodołowa
  • Łyżeczka kostna jednostronna na okrągłej antypoślizgowej rączce i długim cienkim trzonku, model prosty i odgięty- stosowana głównie w chirurgii kręgosłupa
  • Łyżeczka kostna zębodołowa podwójnie odgięta dwustronna w 3 rozmiarach części pracującej, ośmiokątna, stosowna głownie w stomatologii do usuwania ziarniny i innych patologicznych zmian, pozbywania się odłamanych fragmentów zębów, oskrobania występów kostnych i innych czynności związanych z rewizją zębodołu

Podczas użytkowania łyżeczek kostnych należy ściśle przestrzegać instrukcji użytkowania dołączonej do wyrobu, która zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzia. Szczególnie ważne jest aby bezpośrednio po zabiegu usunąć pozostałości kości i zębiny.

Łyżeczki kostne należy przed użyciem sprawdzić pod kątem  braku uszkodzeń mechanicznych takich jak pęknięcia, wgniecenia, odkształcenia, wyszczerbienia, rdzawe naloty, ślady korozji.

Ostrożne i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie łyżeczek mostnych zmniejsza ryzyko uszkodzenia wyrobu i wydłuża jego żywotność.

Narzędzie należy wykluczyć z ponownego użytkowania, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono jakąkolwiek z w/w wad.

Wszelkie pytania odnośnie dalszego stosowania, napraw, konserwacji należy kierować do producenta. Nie należy samodzielnie naprawiać narzędzi.

W tej kategorii  oferujemy następujące produkty:

  • Łyżeczka kostna typu VOLKMANN – dwustronna łyżeczka kostna o płaskiej rękojeści i o długości całkowitej 160 mm i 5 rozmiarach końcówek roboczych: 2,5 i 2mm; 3,5 i 3 mm; 4,5 i 5 mm; 5,5 i 6,5 mm; 7 i 7,5 mm. Łyżeczka powszechnie stosowana w zabiegach ortopedycznych i neurochirurgicznych, służy do zeskrobywania tkanki i kości z kręgosłupa, kości i stawów, usuwana odłamków kostnych, w stomatologii stosowana często jako łyżeczka zębodołowa
  • Łyżeczka kostna jednostronna na okrągłej antypoślizgowej rączce i długim cienkim trzonku, model prosty i odgięty- stosowana głównie w chirurgii kręgosłupa
  • Łyżeczka kostna zębodołowa podwójnie odgięta dwustronna w 3 rozmiarach części pracującej, ośmiokątna, stosowna głownie w stomatologii do usuwania ziarniny i innych patologicznych zmian, pozbywania się odłamanych fragmentów zębów, oskrobania występów kostnych i innych czynności związanych z rewizją zębodołu

Podczas użytkowania łyżeczek kostnych należy ściśle przestrzegać instrukcji użytkowania dołączonej do wyrobu, która zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzia. Szczególnie ważne jest aby bezpośrednio po zabiegu usunąć pozostałości kości i zębiny.

Łyżeczki kostne należy przed użyciem sprawdzić pod kątem  braku uszkodzeń mechanicznych takich jak pęknięcia, wgniecenia, odkształcenia, wyszczerbienia, rdzawe naloty, ślady korozji.

Ostrożne i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie łyżeczek mostnych zmniejsza ryzyko uszkodzenia wyrobu i wydłuża jego żywotność.

Narzędzie należy wykluczyć z ponownego użytkowania, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono jakąkolwiek z w/w wad.

Wszelkie pytania odnośnie dalszego stosowania, napraw, konserwacji należy kierować do producenta. Nie należy samodzielnie naprawiać narzędzi.

W tej kategorii  oferujemy następujące produkty:
  • Łyżeczka kostna typu VOLKMANN – dwustronna łyżeczka kostna o płaskiej rękojeści i o dł...

Wyświetlanie wszystkich wyników: 8

Live Chat
Skip to content