X Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, 20-21 września 2019